Over Femmes For Freedom

Femmes for Freedom is een stichting die opkomt voor de rechten van alle meisjes en vrouwen die de nare gevolgen ondervinden van allerlei vormen van huwelijkse onvrijheid, seksuele onderdrukking en financiële mishandeling. Femmes for Freedom streeft naar gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Wij zijn een laagdrempelige organisatie voor en door meisjes en vrouwen  met een bi-culturele achtergrond.

 

Ons Team

Shirin

Shirin staat aan het begin van Femmes for Freedom. Zij heeft Femmes for Freedom opgericht en is na haar voorzitterschap directeur van de stichting geworden. Naast haar werk voor Femmes for Freedom zit zij onder andere in het bestuur van Stichting Opzij.

“Ik heb Femmes for Freedom opgericht omdat ikzelf een gevangen vrouw ben geweest. Ik geloof in gelijkheid en vrijheid. Het idee van ongelijkheid, onvrij zijn en onrecht raakt mij diep. Ik geloof in de rede, de fundamentele mensenrechten en de unieke mens. Op deze fundamenten, mijn eigen verleden, de drang om vrij en gelukkig te zijn, het geloof in de liefde en een betere wereld is Femmes for Freedom gebaseerd. Ik wil dat iedereen de gevangen vrouw herkent en helpt om een vrije en blije vrouw te worden.”

shirin.musa@femmes.wvmkb-sites.nl

Mup

Mup is sinds 2015 een vaste vrijwilliger van Femmes for Freedom. Ze houdt zich vooral bezig met juridische ondersteuning van vrouwen die zich bij Femmes for Freedom melden. Momenteel helpt zij vrouwen die een aanvraag willen doen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

” Tijdens mijn rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht raakte ik in de ban van het Vreemdelingenrecht. Tijdens mijn studie ben ik begonnen als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland. Daarna ben ik gaan werken als jurist bij het Bureau voor Rechtshulp in Zeeland, op een van de eerste AZC’s (te Goes). Daarna heb ik op verschillende onderzoekscentra (OC’s) gewerkt en op diverse kantoren van de Stichting Rechtsbijstand Asiel (SRA). Tijdens mijn werkzaamheden als rechtshulpverlener aan vreemdelingen en vluchtelingen heb ik de bijzondere positie van vrouwen en minderjarigen ervaren. Ik heb gezien hoe zij, merendeels vanuit een grote achterstandspositie en met veel hindernissen, proberen een vrij en rechtvaardig leven zonder vrees op te bouwen. De wetenschap dat er in een vrij en democratisch land als Nederland verborgen levens bestaan is voor mij onverteerbaar. Ik zet mij graag in voor degene die onwetend is over de juridische mogelijkheden die bestaan en die vaak door traditie en cultuur geketend is. Door mijn vrijwilligerswerk bij Femmes for Freedom kan ik mijn kennis en kunde weer inzetten voor hen die geen of onvoldoende steun ervaren en verbetering van hun positie behoeven.”

mup@femmes.wvmkb-sites.nl 

Imane

Imane is sinds september 2018 projectontwikkelaar bij Femmes For Freedom vanuit haar opleiding Integrale Veiligheidskunde. Zij ondersteunt FFF bij de uitwerking en ontwikkeling van projecten. Daarnaast zal zij zich verdiepen in de werkzaamheden van het Juridisch Loket.

imane@femmes.wvmkb-sites.nl 

Eefke

Eefke is sinds december 2020 projectmedewerker bij Femmes for Freedom. Ze houdt zich bezig met het ontwikkelen van voorlichting op het gebied van zelfbeschikking. Ook onderhoudt ze de communicatie en sociale media.
eefke@femmes.wvmkb-sites.nl

Ana

Ana is projectmedewerker bij Femmes for Freedom sinds september 2020. Ze is verantwoordelijk voor de Freedom Is Our Right (FIOR) campagne en focust zich vooral op de research. Ze heeft net haar master Sociologie afgerond waarbij ze zich gespecialiseerd heeft in gender en seksualiteit. Haar expertise ligt bij culturele en politieke sociologie met betrekking tot gender en seksualiteit. ana@femmes.wvmkb-sites.nl

Bestuur

Muriël van der Klei
Nazia Rafiq
Geertjaap Buth

Comité van aanbeveling

Mr. Margreet de Boer, lid Eerste Kamer Groen Links
Prof. Mr. Cees Flinterman, hoogleraar mensenrechten en lid van de VN-Mensenrechtencomité
Margalith Kleijwegt, journaliste en auteur “Sofia”
Maarten de Vries, consultant en oud-directeur Wilde Ganzen

Statuten

De statuten van stichting Femmes for Freedom ten tijde van de oprichting kunt u hier vinden. De statuten van de stichting na wijziging in 2014 kunt u hier vinden.

Stages

Femmes for Freedom is een erkend leerbedrijf voor de opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener.

De stichting begeleidt graag stagiaires bij hun opleiding en ontwikkeling. Stage lopen bij Femmes for Freedom? Stuur dan een e-mail naar shirin.musa@femmes.wvmkb-sites.nl

Onze doelstelling

Femmes for Freedom streeft naar de volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk. Femmes for Freedom is voor huwelijkse vrijheid: vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie. We maken ons sterk voor de algehele bewustwording van vrouwen en in het bijzonder die in huwelijkse gevangenschap verkeren. Ook geven wij voorlichting binnen deze thema’s, voor signalering en preventie, treden op als procespartij voor vrouwen en dragen bij in de proceskosten met de ontvangen donaties. Hierbij willen we benadrukken dat Femmes for Freedom geen religieuze of anti-religieuze organisatie is, maar een mensenrechtenorganisatie.

Werkwijze

Femmes For Freedom is sterk in het maatschappelijk en politiek agenderen van problemen rondom huwelijkse onvrijheid en het bevorderen van gendergelijkheid in de migranten-en vluchtelingengemeenschappen. Daarnaast is de laagdrempelige juridische helpdesk het ‘hart’ van de organisatie. Hier krijgen hulpzoekenden juridische en zo nodig verdere ondersteuning; waar nodig verwijzen wij ze door naar de juiste hulpverlening. Met de juridische blik, praktische kennis, onbevreesde houding en lobby-kwaliteiten weet de stichting het verschil te maken voor vrouwen en meisjes. Veel hulpverleningsinstanties verwijzen vrouwen met gecompliceerde problemen door naar Femmes for Freedom vanwege onze kennis rondom vrouwen uit patriarchale gemeenschappen. Samen met deze vrouwen gaan wij naar beleidsmakers en politici en begeleiden hen, zodat zij zelf hun verhaal kunnen doen en zelf voorstellen kunnen pitchen. Dat geeft de vrouwen een gevoel van kracht (mijn verhaal doet er toe, ik kan verandering teweeg brengen) en het zorgt ervoor dat politici de noodzaak voelen iets aan de problematiek te doen door wetgeving, beleid en hulpverlening te veranderen.

Deze grassroots manier van werken heeft effect. Inmiddels heeft Femmes for Freedom via deze weg en de media meerdere wetswijzigingen tot stand weten te brengen, alsmede veranderingen in de hulpverlening. Onze expertise ligt in het signaleren van problemen in de praktijk en die te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening die meisjes en vrouwen kan helpen en beschermen. Daarnaast richt de stichting zich op onderzoek, voorlichting en preventie, en agendering op nationaal en internationaal niveau. Met laagdrempelige acties, zoals het uitdelen van spiekpennen, probeert de organisatie jonge meiden te wijzen op hun rechten en mogelijkheden. We zetten ons o.a in tegen huwelijksdwang, kindhuwelijken, achterlating, polygamie, en huwelijkse gevangenschap en zetten ons in voor betere vrouwenopvang.