Vrouwen rechten

Ondanks de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en het VN- Vrouwenverdrag (CEDAW) worden vrouwen nog steeds gediscrimineerd. Femmes for Freedom vraagt aandacht voor de rechten van de vrouw. Femmes for Freedom staat voor gelijke rechten voor mannen én vrouwen en volledige zelfbeschikking over eigen gedachten, lichaam, geest en verlangen.

 • Femmes for Freedom is tegen de schending van de mensenrechten van vrouwen.
 • Femmes for Freedom vindt dat mannen en vrouwen gelijk berecht dienen te worden.
 • Femmes for Freedom is tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen.
 • Femmes for Freedom is tegen gedwongen kledingvoorschriften. Vrouwen moeten zelf kunnen bepalen in welke kleding zij zich prettig voelen.
 • Femmes for Freedom is van mening dat vrouwen de baas over hun eigen leven, lijf en verlangen zijn. Zij bepalen de spelregels als het gaat om seksualiteit, zwangerschap, abortus, sterilisatie en gezondheidszorg.
 • Femmes for Freedom zet zich in tegen eerwraak, huiselijk geweld, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, achterlating, verborgen vrouwen en  vrouwenbesnijdenis.

Femmes for Freedom streeft volledige nalaving van het VN Vrouwenverdrag  (CEDAW) na, in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.

Dit zijn de hoofdlijnen van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW):

 • Landen moeten discriminatie van vrouwen voorkomen en vrouwenrechten in de wet vastleggen. Als vrouwen toch gediscrimineerd worden moet de mogelijkheid er zijn dit bij de rechter aan te vechten.
 • Basisrechten en fundamentele vrijheden moeten voor mannen én vrouwen op gelijke voet staan. Overheden moeten de verbetering van de positie en status van vrouwen stimuleren. Bovendien dient de overheid stereotype beelden van mannen en vrouwen te doorbreken, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting.
 • Staten moeten optreden tegen vrouwenhandel, de uitbuiting van vrouwen en gedwongen prostitutie.
 • Vrouwen moeten gelijke toegang krijgen tot deelname aan de maatschappij, zoals de politiek, onderwijs, arbeid, gezondheidszorg enzovoorts.
 • Vrouwen moeten gelijk aan mannen een nationaliteit kunnen verkrijgen, behouden en verlengen. Ook moet het mogelijk zijn voor vrouwen, net als mannen, hun nationaliteit door te geven aan hun kinderen.
 • Binnen het huwelijk en familierelaties zijn vrouwen gelijk aan mannen.