Vrouwen in Nederland schrijven wereldgeschiedenis

Op 9 november bereiken we een mijlpaal waar we negen jaar lang voor vochten. Dan bespreekt de Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid het Wetsvoorstel Tegengaan Huwelijkse Gevangenschap. Femmes for Freedom is zeer verheugd met dit wetsvoorstel waardoor het makkelijk wordt voor islamitische en joodse vrouwen om religieus te scheiden.

Het is een grote doorbraak voor de duizenden vrouwen die ook in ons land gevangen zitten in een huwelijk dat zij niet willen.Het is ook een belangrijke erkenning voor de jarenlange strijd en lobby van Femmes for Freedom, dat in 2011 is opgericht speciaal voor steun aan vrouwen in huwelijkse gevangenschap. Wij hebben het onderwerp in Nederland op de agenda gezet, hebben er met succes voor gestreden dat huwelijkse gevangenschap strafbaar gesteld zou worden in Nederland. In 2012 is dat doel bereikt.

Femmes for Freedom heeft in 20122014,  , 2017 en  2018 voorstellen gedaan die tot de wetswijzigingen van 9 november  hebben geleid. In 2018 deed Femmes for Freedom ook mee aan de Internetconsultatie Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap. Voor al de vrouwen die hierdoor meer vrijheid voelen, zijn we  zo blij dat onze voorstellen met steun van de Kamer dit jaar zijn  overgenomen door het kabinet in de nieuwe wetsvoorstellen.

Alle maatregelen tegen huwelijkse gevangenschap van de Nederlandse regering maken ons land het eerste land in de wereld dat haar vrouwen tegen dit onrecht verdedigt met wetgeving, beleid en hulpverlening. Vrouwen in Nederland schrijven, samen met de politiek, daarmee wereldgeschiedenis.

Voor Femmes for Freedom is 9 november  de dag waarvan we negen jaar hebben gedroomd en waarvoor we zijn opgericht.  Waarvoor we vanuit een soms uitzichtloze positie hebben gestreden en tegen de stroom in hebben zwommen, waarvoor we zo veel hebben moeten incasseren en waarvan we met elke vezel hebben geloofd dat de erkenning van huwelijkse gevangenschap in wet-en regelgeving er zou komen. We konden niet anders.

Deze strijd is gevoerd door de vrouwen, voor de vrouwen. Nu de rechten van vrouwen verankerd worden in wetgeving wordt het onrecht van huwelijkse gevangenschap ook in het Burgerlijk Wetboek tegengegaan.

Op deze dag kunnen we niet anders dan stilstaan bij de geschiedenis die vrouwen hiermee schrijven. Zoals vrouwen in de hele wereldgeschiedenis voor ons, is ook dit een recht en een vrijheid bevochten van onderop. Maar helaas worden vrouwen in de geschiedenis ook al te vaak weer úit hun eigen verhaal geschreven door de overheid, instanties en bijvoorbeeld universiteiten die suggesties van de vrouwen zonder bronvermelding in hun rapport opschrijven. De aandacht gaat naar de wet, het jaar, het land, de anderen.

En hoe belangrijk die anderen stuk voor stuk ook zijn, de vrouwen die fundamentele rechten hebben bevochten verdienen de allerhoogste credits en respect. Het succes van vandaag dragen wij op aan alle vrouwen die net als Femmes for Freedom tegen onrecht strijden en gemarginaliseerd worden. Deze dag is voor alle vrouwen die voor hun mensenrechten zijn opgestaan!

Wij spreken ook onze grote dank uit aan de politici die zich afgelopen jaren vol ingezet hebben in onze strijd voor vrouwenrechten. In het bijzonder willen we de volgende personen bedanken:

  • Khadija Arib (PvdA), Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en Mirjam Sterk (CDA) die onze voorstellen al in 2012 serieus namen. Zij hebben zich ingezet voor de uitbreiding van wetsvoorstel Huwelijksdwang met huwelijkse gevangenschap in het algemene dwangartikel van het Wetboek van Stafrecht. Het amendement van Arib-Hilkens heeft tot de strafbaarstelling van huwelijkse gevangenschap geleid.
  • Jan de Wit (SP), Nine Kooiman (SP) en Michiel van Nispen (SP) die sinds 2014 consequent gepleit hebben voor meer juridische instrumenten voor het tegengaan van huwelijkse gevangenschap en de internationale agendering ervan. De motie van Michiel van Nispen van 2019 heeft geleid tot de wetswijziging van 9 november 2020 in het Burgerlijk Wetboek die een religieuze scheiding makkelijker maakt.
  • Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) die in 2017 de Minister van Rechtsbescherming vroeg om na te denken over wetgeving. Zij heeft zich sterk gemaakt voor het actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland en voor de erkenning van Nederlandse echtscheidingen door andere landen.

Meer weten over huwelijkse gevangenschap? Zie deze pagina op onze website en download hier de flyer over huwelijkse gevangenschap.

Mediapublicaties over huwelijkse gevangenschap

 

Vrij Nederland 5 maart 2011 Een verraderlijk jawoord

NRC 6 maart 2011  Wat God verbond, kan de rechter scheiden

Trouw 13 februari 2012  Femmes for Freedom helpt ‘gevangen vrouwen’

Trouw 14 april 2012  Zij wil scheiden, hij ligt dwars

Volkskrant 17 april 2012 Uitstel behandeling wet tegen polygamie

NOS 21 mei 2012 Meldpunt voor vrouwen in huwelijkse gevangenschap

Trouw 22 mei 2012 deel 1 en deel 2 Gescheiden, maar overgeleverd aan de ex-man

Katholiek Nieuwsblad 8 juni 2012 vechten tegen de bierkaai deel 1 & deel 2

Trouw 8 juni 2012 Kamer worstelt met huwelijksdwang

Nieuwsuur 11 juni 2012 Islamitische rechtbank in Nederland?

NOS, 11 juni 2012  Shazia gaat naar London om te scheiden

Volkskrant 12 juni 2012 Pleidooi shariaraad stuit op verzet van vrouwen

Leiden Law Blog 15 juni 2012 Femmes for Freedom: fighting against marital captivity

NRC 25 juni 2012  Shariaraad houdt vrouwen gevangen in hun huwelijk

BKB Campaign Watch 29 juli 2012 Vrouw met ballen voert campagne

Trouw 3 augustus 2012 Een vrouw kan in haar eentje een land wakker schudden

Opzij September 2012 Zelfs na scheiding nog geketend

FJR september 2012 Gevangen in het huwelijk

Joop  31 oktober 2012  De Onmacht Top-100

VLAMkrant 10 december 2012  Het ‘zachtaardige fanatisme’ van Shirin Musa (pagina 12-13)

Libelle Kerstnummer 14 december 2012 Vrouwen in Nederland: de mooiste verhalen van het jaar

Red januari 2013 De Red’s Hot Women Awards gaat naar Shirin Musa Categorie Maatschappij

Trouw 26 januari 2013 Meisjes kiezen nog steeds eenzijdig

De Telegraaf 28 januari 2013 Uitreiking Aletta van Nu Prijs 2012 Rolmodellen van alle tijden

Trouw 30 januari 2013 Personalia Aletta van Nu Shirin Musa

Haaretz 25 februari 2013 Artikel in het Hebreeuws

Den Haag Centraal 1 maart Verandering begint met het roepen dat het niet klopt

Volzin 2 augustus 2013 Scheiden is topsport deel 1 & deel 2

Vrij Nederland 20 september 2013 Scheiden voor Allah

Het Vermoeden 8 december 2013: Shirin Musa

Algemeen Dagblad 28 februari 2014 Hij duwde me vaak zo, dat ik ongelukkig viel

Volkskrant 8 maart 2014 Geen Pakistaanse man durft te tekenen voor scheiding vrouw

Magazine Asiel & Migrantenrecht, nr. 2 2014. Vraag het de migrantenvrouwen!

Magazine ‘Mijn Geheim’, 28 april 2015. Shirin strijdt voor huwelijkse vrijheid en gelijkheid.

NRC, 1 augustus 2015 Ik vecht voor het recht op verliefdheid

Nederlands Dagblad, 5 december 2015. Het huwelijk als gevangenis.

RTBF (Belgische televisie), 3o december 2015. Pays-Bas: femmes prisonnieres de leur mariage religieux.

NRC Handelsblad & NRC Next, 9 februari 2016. Een vrouw die naar vrijheid streeft verdient onze steun toch? NRC Next & NRC Handelsblad

Nieuwsuur, 16 februari 2016. Proefproces voor rechten moslima’s.

Opzij, februari 2016. Wij zijn gelijk! pag. 1pag. 2 pag. 3 pag. 4 pag. 5 pag. 6

Opzij, maart 2016. Geen recht op echtscheiding.

Een Vandaag, 18 maart 2017. Gevangen in je huwelijk.

The Economist, 9 december 2017. How sharia marriages can hurt women in the West

Trouw, 29 maart 2018, Huwelijkse gevangenschap voorkomen, dat kan wel

De Volkskrant, 22 augustus 2018, ” Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet” 

NRC, 13 september 2018, Een religieus huwelijk mag scheiden niet in de weg staan

NOS, 24 april 2019, ‘Boete voor religieuze is een eerste stap, maar er is meer nodig’ 

AD, 24 april 2019, ‘Boete of celstraf bij sharia-huwelijk’ 

RTLNieuws, 24 april 2019, Noor zit gevangen in haar huwelijk: ‘Hier ben ik gescheiden, in Egypte nog getrouwd’

Met het Oog op Morgen, 24 april 2019 Boete voor religieuze huwelijken is een eerste stap, maar er is meer nodig

Opzij, 27 november 2019, Wetsvoorstel tegen huwelijkse gevangenschap vandaag naar de kamer

Volkskrant, 6 juli 2020, Als iemand vraagt: ‘Mag ik seksueel binnendringen?’ moet je volgens mij sowieso maken dat je wegkomt

Elsevier, 7 juli 2020, ‘Moslims in Nederland hebben weinig reden tot klagen’