Kenniscentrum en Academy

Femmes for Freedom speelt een vooraanstaande rol in de emancipatiestrijd van vrouwen en meisjes in Nederland. Door onze jaren in ervaring hebben wij veel kennis vergaard over de onderwerpen waar wij voor strijden. We hebben ons ontwikkeld tot hét kenniscentrum op het gebied van emancipatie van vrouwen met een biculturele achtergrond. Onze kennis heeft geleid tot fundamentele veranderingen in de politiek, Nederlands beleid en de wet. Veranderingen die zonder onze kennis, expertise en ambitie niet hadden plaatsgevonden.

Onderaan deze pagina vindt u informatie over de verschillende thema’s waar wij voor strijden. Femmes for Freedom heeft ook een kenniscentrum opgezet waarin wij alle informatie uit onze casussen hebben verzameld. Dit kenniscentrum wordt gebruikt voor intern en extern onderzoek. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘kenniscentrum’. Tenslotte hebben wij de FFF Academy opgericht. Femmes for Freedom wordt regelmatig gevraagd trainingen te verzorgen. Informatie over de FFF Academy vindt u onder het kopje ‘FFF Academy’.

FFF Academy
Femmes for Freedom heeft kennis van binnenuit en vertaalt deze met groot succes naar beleidsveranderingen. Wij zijn expert op het gebied van vrouwenemancipatie en zijn daarnaast uiterst succesvol in onze campagnes en agendering van beleidsveranderingen. Deze unieke, onmisbare rol van FFF in de emancipatiestrijd leidt ertoe dat wij regelmatig gevraagd worden om gastcolleges, workshops en trainingen te geven. Daarom hebben wij de FFF Academy opgericht, waarmee we deze bijeenkomsten voor voortgezet onderwijs, het MBO en professionals organiseren. Op deze pagina vindt u meer informatie over de FFF Academy.
Bent u geïnteresseerd in het boeken van een gastcollege, workshop of training? Neem dan contact met ons op.

Gastcolleges

Femmes for Freedom heeft speciaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO een interactieve gastles ontwikkeld over huwelijksdwang en gedwongen achterlating. De jongeren worden in dit college aan het denken gezet en er wordt gediscussieerd aan de hand van verschillende stellingen. Voor relevante studierichtingen als maatschappelijk werk, pedagogiek en rechten verzorgt Femmes for Freedom jaarlijks gastcolleges over onderwerpen die aansluiten bij de thematiek van de studie.
Femmes for Freedom heeft gastcolleges gegeven bij onder andere de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit, de Universiteit van Groningen en andere onderwijsinstellingen.

Workshops en trainingen voor professionals

Femmes for Freedom verzorgt workshops en trainingen op maat voor professionals en vrijwilligers. Trainingen kunnen gaan over verschillende thema’s:

  • Alle vormen en aspecten van huwelijkse onvrijheid en concrete handelingsperspectieven: huwelijksdwang, kindhuwelijken, religieuze huwelijken, huwelijkse gevangenschap, verborgen en geïsoleerde vrouwen, polygamie, gedwongen achterlating, eerwraak.
  • Seksualiteit en gezondheid
  • Financiële zelfverdediging.
  • Naast workshops en trainingen geeft Femmes for Freedom ook lezingen.
    Femmes for Freedom heeft workshops gegeven bij onder andere Amnesty International, Ministerie van OC&W en verschillende politieke partijen.
Kenniscentrum
Femmes for Freedom heeft zich gepositioneerd als hét kenniscentrum op het gebied van de emancipatie van vrouwen met een biculturele achtergrond. Vanuit deze positie en op basis van onze kennis agenderen wij onderzoeken, doen we suggesties voor nieuwe onderzoeksmethoden en houden we huidige relevante onderzoeken in de gaten. We vervullen daarbij een wetenschappelijke waakhondfunctie. We corrigeren en agenderen gebrekkige inhoud van bestaande onderzoeksrapporten. Bovendien monitoren wij ook wetenschappelijke rapporten in de maak die raken aan de doelstellingen en doelgroepen van Femmes for Freedom.Naast onze rol als wetenschappelijke waakhond, voeren wij ook eigen onderzoek uit. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen expertise, uitgebreide ervaring en waardevolle kennis. Dit onderzoek doen wij onder andere op verzoek van overheden. Zo heeft Femmes for Freedom in 2013 onderzoek gedaan naar ‘verborgen vrouwen’ voor de gemeente Rotterdam. De aanbevelingen die voortkwamen uit dit onderzoek werden overgenomen door het College van B&W. Naast onderzoek op aanvraag van overheden, voeren wij ook autonoom onderzoek uit. Hier werven wij fondsen voor.Femmes for Freedom combineert haar sterke politieke lobby en campagnevoering via deze wijze met haar functie als kenniscentrum. Door middel van het agenderen van onderzoek, onze kritische kijk op bestaande wetenschappelijke kennis en onze eigen onderzoeken hebben wij ons ontwikkeld tot een vooraanstaand kenniscentrum op het gebied van vrouwenemancipatie. Zo vervullen wij een belangrijke wetenschappelijke rol terwijl we ook midden in de praktijk staan. Dit maakt ons een onmisbare organisatie wanneer het gaat over vrouwenrechten- en emancipatie in Nederland.
Een overzicht van onze eigen publicaties vindt u hier. Benoemingen van Femmes for Freedom in andere wetenschappelijke publicaties vindt u hier.

Huwelijkse onvrijheid

Seksuele vrijheid & gezondheid

Financiële zelfverdediging