Samira Rafaela stelt vragen aan Europese Commissie over huwelijkse gevangenschap

Maandag 25 oktober bezochten we Samira Rafaela, Euro-parlementariër namens Renew Europe, in Brussel. We bespraken het onrecht van huwelijkse gevangenschap, welke maatregelen er in Nederland zijn genomen en hoe nu verder in de rest van Europa. Naar aanleiding van ons gesprek stelde Samira vragen over huwelijkse gevangenschap aan de Europese Commissie:

  1.  Is de Commissie zich bewust van de impact van huwelijkse gevangenschap op vrouwen?
  2. Wat heeft de Commissie gedaan om de negatieve gevolgen van huwelijkse gevangenschap op vrouwen te erkennen en aan te pakken?
  3. Hoe is de Commissie van plan om huwelijkse gevangenschap op te nemen in het komende wetsvoorstel omtrent gender-gerelateerd geweld?

We bedanken Samira Rafaela van harte voor haar steun, inzet en vragen aan de Commissie. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen huwelijkse gevangenschap in Europa.