Femmes For Freedom streeft naar zelfbeschikkingsrecht voor alle vrouwen. Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op de volgende pijlers; zusterschap, empowerment, juridisch loket, maatschappelijke en politieke bewustwording, voorlichting, preventie, lobby, en internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de FFF staf, in combinatie met individuele hulpverlening en intensieve lobbywerk, slagen wij er in om- ondanks een zeer beperkt budget -individuele vrouwen te helpen en op zeer effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen. Dit doen wij met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

Projecten

Femmes For Freedom werkt continu aan nieuwe perspectieven voor de gevangen vrouw en is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling. Met onze projecten zetten we ons elk jaar in om het leven van vrouwen te verbeteren. Bekijk hier een selectie van onze projecten.

Campagnes

Femmes For Freedom voert regelmatig campagnes om maatschappelijke vraagstukken rondom zelfbeschikking en huwelijkse gevangenschap onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Bekijk hier onze campagnes.

Educatie & Voorlichting

Femmes For Freedom zet zich in voor de sociale en politieke bewustwording over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap door educatie en voorlichting. Hiervoor verzorgen wij workshops, trainingen en gastlessen op maat voor professionals, vrijwilligers en het voortgezet onderwijs. Daarnaast agendeert FFF problemen rondom huwelijkse onvrijheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau en word regelmatig gevraagd als spreker voor events of om een bijdrage te leveren in een debat. Bekijk hier onze voorlichting en educatie activiteiten.

Kenniscentrum & Onderzoek

Femmes For Freedom vindt het belangrijk dat er meer informatie en cijfers in kaart wordt gebracht rondom huwelijkse onvrijheid. Het kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen van kennis en inzicht binnen de thema’s van huwelijkse onvrijheid. Bekijk hier een selectie van onze research.