Polygame huwelijken

Polygamie is het aangaan van een huwelijk met twee of meerdere partners. Dit kan een religieus huwelijk zijn en of een huwelijk dat naar statelijk recht van een land is gesloten waar polygamie is toegestaan. Polygamie is niet toegestaan in Nederland, toch zijn er veel gevallen en verschillende varianten van polygamie bekend in ons land. In 2009 telde de gemeentelijke basisadministratie 1374 polygame huwelijken. Er bestaand geen precieze cijfers van onwettige polygame huwelijken (mannen en vrouwen die alleen volgens het geloof getrouwd zijn). Slachtoffers van polygamie durven er niet openlijk over te spreken.  Toch zijn er voldoende verhalen van vrouwen waaruit blijkt dat polygamie voorkomt. Het zijn verhalen van vrouwen die aangeven zich gevangen te voelen in het polygame huwelijk en niet weten wat ertegen te doen. Huwelijkse gevangenschap kan leiden tot polygamie.

Vaak gaat het om een verstrengeling van het wettige huwelijk en religieus huwelijk of alleen een religieus huwelijk. Ken jij iemand dit vastzit in een polygaam huwelijk? Neem dan contact op met Femmes for Freedom. Wij doen er alles aan om vrouwen die gevangen zitten in een polygaam huwelijk te helpen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden verschillende vormen van polygamie beschreven. Bovendien komen ook de verschillende oplossingen aan bod. Wil je hulp bij het beëindigen van je polygame huwelijk? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Religieus huwelijk en polygamie

Polygamie is in Nederland verboden, maar kan toch op verschillende manieren ontstaan: de meestvoorkomende varianten zijn: 1) een vrouw is in Nederland burgerlijk en religieus gehuwd. Haar man scheidt burgerlijk van haar, maar niet religieus. Vervolgens trouwt hij in Nederland of vaak ook in het buitenland een tweede vrouw. 2) een man sluit in Nederland meerdere (illegale, want niet voorafgegaan door een burgerlijk huwelijk) religieuze huwelijken.

Voorbeeld 1 a

Laila is wettig getrouwd met Rachid. Zij is in Afghanisten voor de imam getrouwd en heeft het huwelijk volgens de Afghaanse wet geregistreerd waardoor het een wettig huwelijk is. Zij heeft haar wettige huwelijk ook in Nederland geregistreerd. Zij woont al een aantal jaar in Nederland met haar man Rachid. Rachid geeft aan een tweede vrouw naar Nederland te willen halen. Volgens de Nederlandse wet gaat hij scheiden van Laila maar laat het religieuze Afghaanse huwelijk in stand. Zij blijft gevangen in het religieuze huwelijk. Rachid trouwt in Afghanistan met Saida en haalt haar naar Nederland. Dit huwelijk wordt in Nederland geregistreerd.  

Wat te doen?

In dit voorbeeld kan Laila de ontbinding van het religieuze huwelijk afdwingen en zichzelf bevrijden uit het religieuze huwelijk zodat zij weer een vrije vrouw is. In dit voorbeeld kan Laila de ontbinding van het religieuze huwelijk afdwingen en zichzelf bevrijden uit het religieuze huwelijk zodat zij weer een vrije vrouw is. Omdat haar Nederlandse echtscheiding in Afghanistan niet erkend zal worden zal zij in Afghanistan een echtscheidingsprocedure moeten starten. Dat is vaak een onmogelijke opgaaf. Zij zal dus volgens het Afghaanse recht altijd een getrouwde vrouw blijven. Omdat zij in Nederland woont kan zij ook een echtscheidingsprocedure en de ontbinding van het religieuze huwelijk eisen. Heb je begeleiding en steun nodig om jezelf uit het huwelijk te bevrijden? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en een huwelijk in het buitenland

Er kan sprake zijn van polygamie als één van de vrouwen van de man niet in Nederland woont. Rachid mag Saida niet naar Nederland halen in het kader van gezinshereniging omdat hij al getrouwd is met Laila.  

Voorbeeld 1 b

Een kleine wijziging van het voorbeeld. In dit voorbeeld is Laila wettig getrouwd met Rachid. Rachid wil graag een tweede vrouw. Hij reist af naar Afghanistan en trouwt daar voor de Afghaanse wet met Saida. Saida blijft in Afghanistan wonen en Rachid is afwisselend bij de ene en dan bij de andere vrouw.

Wat te doen?

Indien Laila het tweede huwelijk kan bewijzen, kan zij aangifte van polygamie doen. Zij kan ook een echtscheidingsprocedure starten en de ontbinding van het religieuze huwelijk eisen. Saida is in Afghanistan rechteloos. Heb je begeleiding en steun nodig om jezelf uit het huwelijk te bevrijden? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en verborgen vrouwen

Veel vrouwen die vastzitten in een polygaam huwelijk zijn verborgen vrouwen. Er is sprake van polygamie maar het is nergens geregistreerd omdat het religieuze en of burgerlijke polygamie naar statelijk recht van het land van herkomst kan zijn. Vrouwen die vastzitten in een polygaam huwelijk leven, schikken zich vaak in hun lot en leven in een isolement. Zij werken vaak niet en hebben geen sociaal leven.

Voorbeeld 2

Saida is als vrouw van Rachid in Nederland niet geregistreerd en het Afghaanse huwelijk van Rachid en Saida ook niet. Een wijziging kan zijn als Rachid Saida met een toeristenvisum naar Nederland haalt. Saida verblijft samen met Laila in het huis van haar man. Saida is na het verlopen van haar toeristenvisum  illegaal in Nederland, ze is nergens geregistreerd en daardoor een rechteloze vrouw.

Wat te doen?

Laila kan aangifte doen van polygamie! Rachid is namelijk met twee vrouwen getrouwd. Met Laila heeft hij een wettig huwelijk en met Saida is hij Afghaans getrouwd. Heb je begeleiding nodig om aangifte te doen en zoek je een advocaat? Neem dan contact op met Femmes for Freedom.

Polygamie en het Nederlands recht: civielrechtelijk en strafrechtelijk verbod

Burgerlijk Wetboek (artikel 1:33): “Een persoon kan tegelijkertijd slechts met één andere persoon door het huwelijk verbonden zijn.” Artikel 237 van het Wetboek van Strafrecht  maakt het voor een getrouwde persoon strafbaar om ook nog met iemand anders te trouwen; ook trouwen met een partner wetend dat die al getrouwd is, is strafbaar. In beide gevallen is de maximale gevangenisstraf 4 jaar (6 jaar als de huwelijkse staat voor de tweede partner is verzwegen). Iemand met de Nederlandse nationaliteit (al of niet met ook nog een andere nationaliteit) is ook strafbaar als het tweede of volgende huwelijk buiten Nederland plaatsvindt.

Polygame huwelijken in internationale verdragen

Op basis van internationale verdragen en uitspraken van internationale organisaties bestaat er in toenemende mate consensus dat polygamie in strijd met het gelijkheidsbeginsel is. In de landen waar polygamie wordt toegestaan, is dit vaak alleen aan mannen toegestaan. Vrouwen kunnen hierdoor hun civiele en politieke rechten slechts beperkt uitoefenen.Omdat polygamie discriminerend is, verplicht het internationaal recht om polygamie te verbieden. 
Het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW) inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen is een belangrijk verdrag in de strijd tegen polygamie. In de algemene aanbevelingen uit 1993 inzake dit Verdrag heeft het CEDAW-Comité expliciet naar de discriminerende werking van polygamie verwezen. Het comité stelt dat: “Polygame huwelijkssluiting is tegenstrijdig met het vrouwenrecht tot gelijkheid met de man, en kan zulke serieuze emotionele en financiële consequenties voor haar en haar nakomelingen hebben dat zulke huwelijken ontmoedigd en verboden dienen te worden.”Het Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), de Human Rights Council (HRC), het Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) en het Committee on the Rights of the Child (CRC) hebben alle geconcludeerd dat polygamie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het belang van het kind.

Meer informatie

Indien je behoefte hebt aan juridisch advies of heb je nog geen advocaat of juridisch adviseur kijk dan bij:

Media

In de volgende televisie-uitzendingen werd er aandacht besteedt aan polygame huwelijken in Nederland;