Missie & Visie

Femmes for Freedom zet zich in voor het zelfbeschikkingsrecht en de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen met een bi-culturele achtergrond! Want ook in Nederland worden hun mensenrechten geschonden. We zijn actief op alle terreinen en disciplines die noodzakelijk zijn om verandering teweeg te brengen en weten hierbij het perspectief van vrouwen met de wereld van decision-makers te verbinden. Om onze doelstellingen te bereiken richten we ons op de volgende pijlers; zusterschap, empowerment, juridisch loket, maatschappelijke en politieke bewustwording, voorlichting, preventie, lobby, en internationaal. Door de gedrevenheid en deskundigheid van de Femmes for Freedom staf, in combinatie met individuele hulpverlening en intensief lobbywerk, slagen wij er in om- ondanks een zeer beperkt budget -individuele vrouwen te helpen en op zeer effectieve wijze bredere veranderingen tot stand te brengen. Dit doen wij met een multidisciplinair team van ervaringsdeskundigen, juridische professionals, wetenschappers, samenwerkende organisaties en maatschappelijk werkers.

In het kort strijdt Femmes For Freedom voor:

 • Zelfbeschikkingsrecht voor alle meisjes en vrouwen met een bi-culturele achtergrond.
 • Huwelijkse vrijheid: meisjes en vrouwen moeten zelf hun partner kiezen, kunnen scheiden als ze willen scheiden, niet achtergelaten worden en niet getroffen worden door polygamie.
 • Seksuele zelfbeschikking en weerbaarheid van meisjes en vrouwen.
 • Financiële zelfverdediging: meisjes en vrouwen moeten over hun eigen financiën beschikken. Ook moeten meisjes en vrouwen handvatten krijgen om financiële mishandeling te voorkomen.
 • De volledige naleving van het VN-Vrouwenverdrag (CEDAW), in het bijzonder artikel 16: wereldwijde gelijke behandeling van vrouwen voor, tijdens en na het huwelijk.
 • Algehele bewustwording onder de samenleving over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse onvrijheid, seksuele zelfbeschikking en financiële zelfverdediging.
 • Femmes For Freedom wil meisjes en vrouwen adviseren over hun rechtspositie, seksuele en financiële zelfbeschikking, en haar expertise delen met hulpverleners en andere stakeholders.
 • Actief aandacht creëren voor de onrechtvaardige situatie waarin meisjes en vrouwen verkeren.
 • Femmes For Freedom staat op de barricades voor de mensenrechten van meisjes en vrouwen, zodat hun behoeften beter worden herkend en dat zij geholpen moeten worden!
 • Femmes For Freedom werkt aan nieuwe perspectieven voor de algehele emancipatie van meisjes en vrouwen! Zij is optimistisch over de kansen voor deze vrouwen, voor een rechtvaardige en gelijke behandeling.
 • Femmes for Freedom staat internationaal op de barricades voor de agendering van huwelijkse gevangenschap! ook internationaal moet huwelijkse gevangenschap erkend worden als een vorm van geweld tegen vrouwen!

Verandering op gang brengen is niet altijd makkelijk. Femmes for Freedom heeft een ‘Theory of Change’ opgezet over hoe wij onze doelen willen bereiken. Onze ‘Theory of Change’ leest u hier. Klik hier voor de Engelse vertaling van de ‘Theory of Change’.