Waarom een MELDPUNT?

Veel mensen kennen vrouwen die getroffen zijn door huwelijksdwang, huwelijksdrang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, gedwongen achterlaten, strijden in het land van herkomst om de scheiding naar het recht van het land van herkomst te regelen, vervolgd worden voor overspel en andere morele delicten in het land van herkomst.

De voorbeelden van deze schending van de fundamentele mensenrechten die Femmes for Freedom krijgt, komen van de vrouwen zelf, migrantenorganisaties, advocaten, sociale rechercheurs, maatschappelijk werkers, wetenschappers, politici, geestelijke gezondheidszorg, religieuze gezagdragers etc. Niemand kent de aantallen en kan een beeld krijgen om hoeveel vrouwen het gaat. Dit meldpunt is een poging om een idee van de aantallen te krijgen en heeft als doel om deze vrouwen bij te kunnen staan en te kunnen helpen. Femmes for Freedom is zich ervan bewust dat het exacte aantal met dit meldpunt nooit achterhaald kan worden. Kent u een geval en wilt u ons helpen om dit landelijk in kaart te brengen? Of heeft u zelf hulp nodig om uit een huwelijkse gevangenschap te komen?

U kunt de melding anoniem plaatsen. Wij kunnen echter geen vervolg geven aan de melding als u geen contactgegevens achterlaat. Daarom vragen we u om een e-mailadres of telefoonnummer, van uzelf of een contactpersoon, in te vullen op het formulier

Meldingsformulier

Stap 1 van 12

8%