Maak Taboe Onderwerpen Bespreekbaar

In 2013/2014 heeft Femmes for Freedom samen met de Blijf Groep in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een project gedraaid volgens het principe train de trainer. Het doel van het project is het faciliteren van een mentaliteitsverandering door het opleiden en het begeleiden van trainers. Bij het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen gaan we de dialoog aan in de verschillende moeilijk bereikbare gemeenschappen

  • Dialoogleiders

Een poul vrijwillige dialoogleiders werden getraind om in (gesloten) gemeenschappen voorlichting te geven en het gesprek aan te gaan over taboe onderwerpen als huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, achterlating, eergerelateerd geweld en (homo)seksualiteit.

  • Resultaten

In totaal spraken de dialoogleiders 522 mensen van 27 nationaliteiten. Femmes for Freedom en haar vrijwilligers hebben hiervan 333 mensen voorlichting gegeven en 19 dialoogsessies georganiseerd in moeilijk bereikbare gemeenschappen.

Financiering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenwerkingspartner

Blijf Groep