Femmes For Freedom vindt het belangrijk dat er meer informatie en cijfers in kaart wordt gebracht rondom huwelijkse onvrijheid en doet op verzoek van overheden onderzoek naar dit onderwerp. Ons kenniscentrum richt zich op het ontwikkelen van kennis, inzicht en oplossingen binnen de thema’s van huwelijkse onvrijheid.

Werkzaamheden van het kenniscentrum:

  • Het doen van autonoom onderzoek en het agenderen van nieuwe onderzoeken.
  • Binnenhalen van fondsen voor autonoom wetenschappelijk onderzoek.
  • Het vervullen van een wetenschappelijke “watch-dog” functie, d.w.z. het corrigeren en onder de aandacht brengen van eventuele gebrekkige inhoud van bestaande onderzoeksrapporten.
  • Monitoren van regionale en nationale (wetenschappelijke) rapporten van onderzoeksinstituten en welzijnsorganisaties die betrekking hebben tot de doelstellingen en doelgroepen van Femmes For Freedom.
  • Het onderhouden van een academisch netwerk.
  • Publicaties voor relevante vakbladen

Afgeronde onderzoeken

Verborgen Vrouwen

In 2013 deed Femmes for Freedom onderzoek naar verborgen vrouwen in opdracht van deelgemeente Delfshaven in Rotterdam. Hieruit bleek dat de omvang en aard van het probleem behoorlijk ernstig is. Femmes for Freedom presenteerde ook een aantal ideeën voor de aanpak van verborgen vrouwen tijens het onderzoek.

Lees het onderzoek hier:

Musa, S. & Diepenbrock, E. (2013) Verborgen vrouwen, een vergeten groep; Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van de problematiek van verborgen vrouwen in de deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.

Opdrachtgever en financiering: Deelgemeente Delfshaven, Rotterdam.

 Zo zijn we niet getrouwd

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed Femmes for Freedom samen met het Verwey Jonker Instituut en Maastricht University onderzoek naar de aard en omvang van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap in Nederland.

Lees het onderzoek hier:

Verwey Jonker Instituut, Maastricht University & Femmes for Freedom (2014) Zo zijn we niet getrouwd, een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

Opdrachtgever en financiering: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wilt u meer Informatie over deze onderzoeken of bent u geïnteresseerd om samen met Femmes For Freedom onderzoek te doen? Neem dan contact op met Shirin Musa. (shirin.musa@femmes.wvmkb-sites.nl)