Het juridisch loket is de belangrijkste activiteit van Femmes for Freedom. Doelstelling van het loket is om vrouwen bij te staan die te maken hebben met problemen rondom huwelijkse onvrijheid. Het juridische loket is te bezoeken (op afspraak) op ons kantoor in Den Haag. Maar digitaal kunnen slachtoffers ook hulp vragen via het digitale loket op onze website. Jaarlijks helpt Femmes for Freedom via het juridisch loket zo’n 40 tot 50 vrouwen en meisjes. Zo’n 10-15 slachtoffers per jaar zijn afkomstig uit de regio Haaglanden. Dit zijn slachtoffers die met een intensief traject worden geholpen door de buddy’s van Femmes for Freedom. Daarnaast krijgen krijgen wij jaarlijks zo’n 30 telefoontjes/e-mails van maatschappelijke organisaties in Den Haag, politie, Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating in Den Haag (LKHA), buurtmoeders, docenten enz. die wij zo goed mogelijk van advies proberen te voorzien.

Als vrouwen zich melden bij het juridisch loket, voorziet Femmes for Freedom ze van gratis informatie en (juridisch) advies op het gebied van huwelijken, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, gedwongen achterlating, onwettige huwelijken, gedwongen isolement, huiselijk geweld, echtscheidingen en polygame relaties. Indien er verdere stappen moeten worden ondernomen wordt de vrouw doorverwezen naar de juiste instantie. Indien vrouwen tegen drempels aanlopen en niet door de reguliere hulpverlening geholpen kunnen worden, treedt Femmes for Freedom op als ‘breekijzer’. Hierbij valt te denken aan advocaten, politie, landelijk knooppunt huwelijksdwang, maatschappelijk werk, politie, ambassades, wetenschappers, of Veilig Thuis. Naast het juridische advies is het ook belangrijk dat de vrouwen een buddy hebben, waar ze steun bij vinden.

Met dit project gaat Femmes for Freedom het juridisch loket uitbreiden en de focus meer leggen op Den Haag. Er komt een een spreekuur en er worden nieuwe buddy’s opgeleid zodat zij de slachtoffers die zich bij het juridisch loket melden kunnen voorzien van advies, maar ook door met ze mee te gaan naar afspraken bij advocaten en de rechtbank.

Ook wil Femmes for Freedom de banden aanhalen met verschillende Haagse maatschappelijke organisaties. Via deze organisaties lopen buddy’s of buurtmoeders vaak tegen deze problemen aan, maar weten vaak niet hoe de situatie opgelost kan worden. Femmes for Freedom is van plan maandelijks contact te hebben met deze organisaties zodat slachtoffers doorverwezen kunnen worden naar Femmes for Freedom of andere hulporganisaties. Het contactmoment kan telefonisch of per email, maar ook kan Femmes for Freedom regelmatig aanschuiven bij deze organisaties als ze bijv. een training of workshop hebben of een vergadering bijwonen zodat de problematiek meteen besproken kan worden en men van Femmes for Freedom geadviseerd kan worden over de vervolgstappen. 

Doelstelling van het project

  • Vrouwen en meisjes bijstaan met juridisch advies die te maken hebben met huwelijkse onvrijheid in de regio Haaglanden. Juist die slachtoffers helpen die door de reguliere hulpverlening lastig geholpen kunnen worden.
  • Vrijwillige buddy’s opleiden die mee kunnen met slachtoffers naar afspraken met o.a. politie, ambassades, advocaten, Veilig Thuis, maatschappelijk werkers enz.
  • Door middel van zusterschap en empowerment vrouwen een steuntje in de rug geven en weer op weg helpen naar zelfstandigheid.
  • Door banden aan te halen met maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties in de regio Den Haag zodat huwelijkse onvrijheid sneller gesignaleerd wordt en slachtoffers worden doorverwezen naar de juiste organisaties.

Belang van het project

Femmes for Freedom heeft de afgelopen jaren gemerkt dat wij net even een stapje verder kunnen gaan dan de reguliere hulpverlening van bijv. Veilig Thuis, het Landelijk Knooppunt of de politie. Wij noemen ons daardoor ook wel eens een ‘laatste strohalm-organisatie’. Waar reguliere hulpverlening in sommige gevallen tegen beleidsmaatregelen en regels aanloopt, kan Femmes for Freedom het verschil maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het financieren van vliegtickets voor jonge achtergelaten meisjes of het begeleiden van een slachtoffer uit een land waar het vastgehouden wordt door familieleden. Bovendien heeft Femmes for Freedom expertise over huwelijksrecht van verschillende landen, waardoor wij slachtoffers van huwelijkse gevangenschap kunnen bijstaan met informatie over juridische stappen en perspectieven.

Vanaf de oprichting in 2011 heeft Femmes for Freedom een meldpunt en juridisch loket. De afgelopen jaren is het juridisch loket steeds verder geprofessionaliseerd. Verder hebben wij het afgelopen jaar gemerkt dat projecten die wij in Den Haag hebben gedraaid invloed hebben op het aantal hulpvragen dat wij krijgen vanuit de regio Haaglanden. Vandaar dat met de toekenning van deze subsidie de volgende verbeteringen zouden kunnen toevoegen voor het juridisch loket:

  • Meer contact met Haagse maatschappelijke organisaties en projecten rondom buurtmoeders. Door dit project kunnen we onze Haagse banden aanhalen en regelmatig op bezoek bij relevante organisaties.
  • We kunnen starten met een tweewekelijks spreekuur waarbij slachtoffers op bezoek kunnen komen bij ons kantoor in Den Haag of ons telefonisch en per e-mail kunnen bereiken om snel antwoord te krijgen. Nu kunnen slachtoffers alleen langskomen op afspraak.
  • Het trainen van gespecialiseerde buddy’s die Haagse slachtoffers kunnen steunen en kunnen begeleiden naar bijv. afspraken bij de politie, advocaten enz.

  Doelgroep

  • Slachtoffers van huwelijkse onvrijheid in de regio Haaglanden.
  • Organisaties van maatschappelijke (vrijwilligersorganisaties) in de regio Den Haag nauwer betrekken bij onze aanpak en ondersteunen met als het gaat om juridisch advies bij de problematiek van huwelijkse onvrijheid.

Financiering

Fonds 1818 & Gemeente Den Haag