Geschiedenis & succes

Wat we in Nederland bereikt hebben! 

 • Femmes for Freedom heeft in minder dan een jaar tijd in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd.
 • Femmes for Freedom is zonder overheidssubsidie opgericht en heeft in korte tijd een stevige positie in de Nederlandse vrouwenbeweging en samenleving veroverd.
 • Femmes for Freedom heeft succesvolle proefprocessen gevoerd ter verbetering van de rechtspositie van vrouwen die met huwelijkse gevangenschap te maken hebben.
 • Ook gaat Femmes for Freedom moeilijke discussies niet uit de weg met moskeeën en religieuze leiders die genitale verminking van vrouwen aanbevelen en over gezichtsbedekkende kleding.
 • Het werk van Femmes for Freedom wordt in wetenschappelijke kringen en publicaties besproken.
 • Femmes for Freedom heeft IMPACT!

Timeline results

English

Theory of change

English

Hieronder onze baanbrekende successen op politieke vlak in Nederland. Op andere pagina’s kan je meer lezen over onze vernieuwende impactvolle acties en campagnes, het kenniscentrum, internationaal, media en publieke opinie.

 • (2012) De Tweede Kamer heeft het begrip ‘huwelijkse gevangenschap’ (oftewel ‘gedwongen voortzetting van een huwelijk’) en achterlating van partner of kind onder de strafbaarheid van het algemene dwangartikel van artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht toegevoegd middels een amendement (i.s.m. Khadija Arib en Myrthe Hilkens, PvdA).
 • (2012) De Tweede Kamer stemde in met de oprichting van een instituut voor meisjes en vrouwen die met gedwongen uithuwelijking en achterlating te maken hebben in het buitenland. Dit resulteerde in het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) (i.s.m. Myrthe Hilkens, PvdA en Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga, VVD).
 • (2013) De Tweede Kamer heeft de Paspoortwet in gang gezet om het voor minderjarigen die in het buitenland worden uitgehuwelijkt en achtergelaten makkelijker te maken om een paspoort aan te vragen.
 • (2016-2019) In Rotterdam is een Centrum voor Huiselijk Geweld gekomen (initiatiefnota i.s.m. VVD-Rotterdam).
 • (2016) Agendering van huwelijkse gevangenschap bij de Verenigde Naties en erkenning van het CEDAW Comité (i.s.m. Nederlandse NGO’s in het Netwerk VN-Vrouwenverdrag).
 • (2015, 2016, 2017) Politieke agendering van het probleem van het ontstaan en of vergroten van armoede als gevolg van verblijf in een vrouwenopvang (i.s.m. VVD Haarlem, SP Haarlem, Sadet Karabulut en Nine Kooiman, SP) en erkenning van het probleem in twee rapporten (2017 en 2019) van de Nationale Ombudsman.
 • (2016-2017) Amendement voor een Integrale aanpak van huwelijksdwang en achterlating: opsporing, accommodatie (hotel) en repatriatie (vliegtickets) van Nederlandse vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt is aangenomen (i.s.m Han ten Broeke en Jeroen van Wijngaarden, VVD).
 • (2018-2019) Unit Eerwraak is gerealiseerd bij de Politie-eenheid Rotterdam (i.s.m. Leefbaar Rotterdam).
 • (2018-2019) Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • (2018) Motie voor Actieplan zelfbeschikking (i.s.m. Bente Becker, VVD) is aangenomen.
 • (2018) Aandacht voor huwelijkse gevangenschap in het Europees Parlement gerealiseerd, door middel van een hoorzitting (i.s.m. Sofie in ’t Veld, Marietje Schaake en Hilde Vautmans van ALDE/ Renew Europe).
 • (2018) Hersteloperatie bij vrouwelijke genitale verminking in de basisverzekering (motie i.s.m. Liliane Ploumen, PvdA).
 • (2019) Side event over sharia vs mensenrechten bij de Raad van Europa (i.s.m. European Centre for Law wand Justice en Pieter Omtzigt, CDA).
 • (2019) Maagdenvliescontroles en -hersteloperaties door privéklinieken in Nederland geagendeerd en bij minister Hugo de Jonge (CDA) onder de aandacht gebracht. Dit staat nu op de agenda van het ministerie om het te laten stoppen.
 • (2019) De Rotterdamse gemeenteraad neemt de motie aan om Femmes for Freedom als netwerkpartner te betrekken bij de aanpak van schadelijke traditionele praktijken. In haar motie omschreef Hoogwerf Femmes for Freedom als een organisatie die bestaat uit heldhaftige én deskundige vrouwen die zich onvermoeibaar inzetten tegen vrouwenonderdrukking in alle facetten.(i.s.m. Tanya Hoogwerf, Leefbaar Rotterdam)
 • (2019) Een motie is aangenomen om een actieplan consulaire en juridische steun bij scheiding in het buitenland te ontwikkelen, om de huwelijkse gevangenschap te beëindigen (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • (2019) De motie om afspraken te maken met landen zoals Pakistan, Egypte en de Filippijnen over vergemakkelijken van erkenning van Nederlandse echtscheidingen is aangenomen (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • (2019) Artikel wordt toegevoegd aan het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de ontbinding van een religieus huwelijk (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL en Michiel van Nispen, SP).
 • (2019) Huwelijkse gevangenschap en aandacht voor vechtscheidingen in de migrantengemeenschappen wordt een onderdeel van de ‘Divorce Challenge’ (i.s.m. Kathalijne Buitenweg, GL).
 • (2020) Na onze aangifte werd de prediker van de As Soennah Moskee veroordeeld tot een werkstraf. De rechter oordeelde dat de bescherming van vrouwenrechten zwaarder weegt dan vrijheid van religie.
 • (2020) Kamerleden van Wijngaarden en van Dijk dienen, naar aanleiding van ons opiniestuk, een motie in. Ze verzoeken hierin de regering om de opname van huwelijkse uitbuiting in de wet te onderzoeken.
 • (2020) De NVOG paste de richtlijn aan wat betreft maagdelijkheidshersteloperaties. In de nieuwe richtlijn schrijven ze voor in principe de operatie niet uit te voeren en de vrouw informatie en tips te geven over alternatieven.
 • (2020) Het wetsvoorstel Tegengaan Huwelijkse Gevangenschap werd aangenomen. De nieuwe wet maakt het scheiden uit een religieus huwelijk makkelijker voor vrouwen, om zo huwelijkse gevangenschap te voorkomen.
 • (2020) De hersteloperatie voor vrouwelijke genitale verminking werd vrijgesteld van een eigen bijdrage, waardoor vrouwen in Nederland zich gratis kunnen laten opereren als zij genitaal verminkt zijn.
 • (2020) René Peters, Kamerlid namens de CDA, dient een motie in bij de Tweede Kamer met een oproep voor duurzame samenwerking tussen de ministeries en FFF.

Voor een uitgebreid verslag kunt u hier de jaarverslagen raadplegen.

Wat we internationaal bereikt hebben!

 • (2018)  Femmes For Freedom organiseerde samen met ALDE, de liberale fractie in het Europees Parlement, een hoorzitting over huwelijkse gevangenschap om de bewustwording op Europees niveau te vergroten en om samen met academici, experts en politici mogelijke oplossingen te onderzoeken. Tijdens deze hoorzitting spraken meerdere experts op het gebied van wetgeving, huwelijkse gevangenschap en informele huwelijken. Onze hoop en inzet is dat huwelijkse gevangenschap in internationale mensenrechtenverdragen, resoluties en Europese wetgeving opgenomen kan worden.
 • (2020) Huwelijkse gevangenschap werd door Margreet de Boer (GroenLinks) , met grote input van FFF, geagendeerd bij de Raad van Europa.
 • (2021) Senator Nathalie Delattre diende een amendement in bij de Franse Senaat waarmee huwelijkse gevangenschap in Frankrijk actief verboden en bestreden wordt. Dit kan Frankrijk het tweede land ter wereld maken dat actief strijdt tegen huwelijkse gevangenschap.
 • (2021) Euro-parlementariër namens Renew Europe, Samira Rafaela, stelt vragen aan de Europese Commissie over de aanpak van huwelijkse gevangenschap in Europa en de opname van huwelijkse gevangenschap in het wetsvoorstel omtrent gender-gerelateerd geweld.