FFF blikt terug op een succesvol 2020

Het afgelopen jaar was voor ons een jaar vol mijlpalen. Zo zijn er grote stappen gezet in het tegengaan van huwelijkse gevangenschap in Nederland en is het probleem inmiddels ook op Europees niveau geagendeerd. Op het gebied van seksuele zelfbeschikking zijn er ook grote ontwikkelingen geweest. Zo wordt een hersteloperatie na genitale verminking vanaf komend jaar vrijgesteld van het eigen risico. In onderstaande video hebben we onze hoogtepunten van 2020 voor u samengevat.

We kijken uit naar een nieuw jaar waarin we weer op de barricades zullen staan voor de fundamentele mensenrechten van vrouwen en meisjes in Nederland. We bedanken iedereen die ons gesteund heeft en wensen iedereen fijne feestdagen en veel geluk in 2021!