Femmes For Freedom zet zich in voor de sociale en politieke bewustwording over de maatschappelijke consequenties van (allerlei vormen van) huwelijkse gevangenschap door educatie en voorlichting. Hiervoor verzorgen wij workshops, trainingen en gastlessen op maat voor professionals, vrijwilligers en het voortgezet onderwijs. Daarnaast agendeert FFF problemen rondom huwelijkse onvrijheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau en word regelmatig gevraagd als spreker voor events of om een bijdrage te leveren in een debat. Bekijk hier onze voorlichting en educatie activiteiten.

Gastlessen en Gastcolleges

Gastlessen

Femmes for Freedom heeft speciaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO een interactieve gastles ontwikkeld over huwelijksdwang en gedwongen achterlating. Naast informatie over deze thema’s, worden de jongeren ook aan het denken gezet d.m.v. stellingen. Aan het einde van de gastles krijgen leerlingen een anti-huwelijksdwangspiekpen van Femmes for Freedom.

Gastcolleges

Voor relevante studierichtingen als maatschappelijk werk, pedagogiek, rechten verzorgt Femmes for Freedom gastcolleges over onderwerpen die aansluiten bij de thematiek van de studie.

Onderwijsinstellingen waar Femmes for Freedom gastlessen heeft gegeven

 • ROC Mondriaan – Den Haag
 • Haagse Hogeschool
 • Universiteit van Amsterdam
 • Kalsbeek College – Woerden
 • Hogeschool Windesheim – Zwolle

Meer informatie? Neem contact op met Shirin Musa. (shirin.musa@femmes.wvmkb-sites.nl)

Workshops & Trainingen voor Professionals en Vrijwilligers

Femmes for Freedom kan een workshop of training op maat verzorgen voor professionals (o.a. maatschappelijk werkers, medewerkers van Veilig Thuis, huisartsen en verpleegkundigen, advocaten, politie agenten) en vrijwilligers (o.a. buurtmoeders, buddy’s, vrijwillige maatschappelijk werkers). Trainingen worden verzorgd door professionals van Femmes for Freedom en kunnen gaan over verschillende thema’s.
Thema’s

 • Huwelijksdwang
 • Kindhuwelijken
 • Religieuze huwelijken
 • huwelijkse gevangenschap
 • Verborgen en geïsoleerde vrouwen
 • Polygamie
 • Gedwongen achterlating
 • Eerwraak

Eerder verzorgde trainingen door Femmes For Freedom

 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Capelle aan den IJssel
 • Platform Eer & Vrijheid
 • Studenten maatschappelijk werk
 • Vrijwillige buurtmoeders en buddy’s in Den Haag
 • Polygamie
 • Gedwongen achterlating
 • Eerwraak

Neem contact op met Shirin Musa (shirin.musa@femmes.wvmkb-sites.nl) voor de mogelijkheden, kosten en meer informatie.

Advocacy

Femmes For Freedom agendeert problemen rondom huwelijkse onvrijheid op lokaal, nationaal en internationaal niveau.
Hoogtepunten

 • Femmes For Freedom agendeert de maatschappelijke en politieke discussie over de verbeteringen in vrouwenopvang. Verschillende partijen, waaronder D66, SP, en PvDA hebben vragen gesteld. Ook debatten in o.a de gemeenteraad van Haarlem leiden tot een nieuw onafhankelijk onderzoek.
 • Femmes For Freedom was spreker aan het ronde tafel gesprek over gedwongen huwelijken in de tweede kamer. De aanbevelingen van FFF werden meegenomen in het alemeen overleg over gedwongen huwelijken.
 • In 2016 voerde Femmes For Freedom voerde gesprekken met minister Schippers voor haar Schoo-lezing. De input van de stichting werd meegenomen in haar speech. Minister Schippers hield een warm pleidooi voor steun aan migranten en vluchtelingenvrouwen die met huwelijkse onvrijheid te maken hebben.
 • In November 2016 was Femmes For Freedom namens “The deprived and marginilized” (gesponsord door IWRAR) aanwezig bij de vierjaarlijkse behandeling van het CEDAW comité van de VN over de naleving van het CEDAW verdrag door de Nederlandse regering. Het comité complimenteerde de Nederlandse regering met de strafbaarstelling van huwelijkse gevangenschap als eerste land in de wereld.
 • Door intensieve lobby van FFF i.s.m. andere Nederlandse NGO’s heeft het CEDAW comité in haar “concluding observations” de Nederlandse regering geadviseerd dat huwelijkse gevangenschap nog beter aangepakt moet worden, onder meer door voorlichting aan en het trainen van de rechterlijke macht, politie en het openbaar ministerie, en de advocatuur.
 • Femmes For Freedom leverde input voor een initiatiefnota van de VVD in de Tweede Kamer. Deze intiatief leidde tot het vijfpuntenplan van de VVD voor betere wetgeving, hulpverlening en handhaving.
 • De VVD na een gesprek met Femmes For Freedom een amendement in om in de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 1,5 miljoen euro te reserveren voor de opsporing van, accomodatie-en repatriatiekosten van vrouwen en meisjes die in het buitenland zijn uitgehuwelijkt en achtergelaten
 • Na gesprekken met Femmes For Freedom stelt Leefbaar Rotterdam een initiatief voor in de gemeenteraad om eerwraak aan te pakken door het instellen van een speciaal getrainde politie unit. Het voorstel werd aangenomen en met ingang van 2017 doet de politie Rotterdam aan vroegherkenning van eerwraak.
 • CDA en Groenlinks willen boete voor mannen die vrouwen gevangen houden in een islamitische huwelijk. In 2017 vragen Tweede Kamerleden Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Madeleine van Toorenburg (CDA) per motie of de minister van Justitie en Veiligheid wil onderzoeken hoe mannen ook wettelijk gedwongen kunnen worden mee te werken aan de ontbinding van het religieuze huwelijk. De Kamerleden denken onder andere aan een dagelijkse boete voor de man die de scheiding tegenhoudt.
 • De ALDE fractie organiseert in samenwerking met Femmes For Freedom in 2018 een hoorzitting over huwelijkse gevangenschap in het Europese Parlement.