Vrouwenopvang

De kwaliteit van vrouwenopvang is van belang als het gaat om het VN-Vrouwenverdag. Wij denken dat vooral de eigen bijdrage (huur) die van vrouwen in de Nederlandse vrouwenopvang wordt verlangd problematisch is, met name voor vrouwen die geen uitkering ontvangen of inkomen uit arbeid hebben. Het komt voor dat vrouwen die aangewezen zijn op de vrouwenopvang geld moeten verwerven door te stelen of te bedelen. Ook prostitutie is voorgekomen. De plicht van verdragstaten om vrouwen te beschermen tegen geweld vloeit voort uit art. 2, zoals CEDAW ook in Algemene Aanbevelingen heeft geëxpliciteerd. De plicht strekt zich ook uit tot kwetsbare groepen vrouwen zonder verblijfsstatus of zonder inkomen, die geen opvang in hun eigen netwerk kunnen vinden en geen gebruik mogen maken van de Nederlandse vrouwenopvang. Lees meer over de strijd van Femmes for Freedom voor een betere vrouwenopvang op deze pagina.