Vrouwenopvang

Femmes for Freedom zet zich in voor vrouwen die te maken hebben met geweld door hun partner of familie, zoals huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, polygamie, het “verborgen houden van vrouwen”, eergerelateerd en huiselijk geweld. Femmes for Freedom probeert deze onderwerpen op de agenda van de politiek en de overheid te krijgen, maar trekt zich ook het lot van de individuele slachtoffers aan en helpt hen te zoeken naar oplossingen. Daarom heeft Femmes for Freedom regelmatig slachtoffers doorverwezen naar de vrouwenopvang. Femmes for Freedom zet zich sinds 2015 in voor betere vrouwenopvang in Nederland. Femmes for Freedom komt op voor huwelijkse onvrijheid in het bijzonder en vrouwenrechten in het algemeen. De kwaliteit van vrouwenopvang is mede ook van belang als het gaat om het VN-Vrouwenverdag. Wij denken dat vooral de eigen bijdrage (huur) die van vrouwen in de Nederlandse vrouwenopvang wordt verlangd problematisch is, met name voor vrouwen die geen uitkering ontvangen of inkomen uit arbeid hebben. Het komt voor dat vrouwen die aangewezen zijn op de vrouwenopvang geld moeten verwerven door te stelen of te bedelen. Ook prostitutie is voorgekomen. De plicht van verdragstaten om vrouwen te beschermen tegen geweld vloeit voort uit art. 2, zoals CEDAW ook in Algemene Aanbevelingen heeft geëxpliciteerd. De plicht strekt zich ook uit tot kwetsbare groepen vrouwen zonder verblijfsstatus of zonder inkomen, die geen opvang in hun eigen netwerk kunnen vinden en geen gebruik mogen maken van de Nederlandse vrouwenopvang.