Buddyproject volwaardig meedoen

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam voert Femmes for Freedom in 2016/2017  het Buddyproject ‘Volwaardig meedoen’ uit.

Femmes for Freedom traint 5 vrijwillige buddy’s op het omgaan en coachen van slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld. De vrijwilligers zelf staan onder coaching en supervisie van een vrijwillige coördinator. De buddy’s begeleiden 15 vrouwen met een mirgrantenachtergrond weer op weg naar zelfredzaamheid

De vrijwillige buddy’s worden opgeleid door Femmes for Freedom om:

Signaleren en melden

De buddy’s worden getraind volgens de methode van Veilig Thuis om huiselijk geweld en eergerelateerd geweld in een vroeg stadium te signaleren en te melden.  De problemen rondom huiselijk- en eergerelateerd geweld en huwelijkse onvrijheid worden gesignaleerd en de slachtoffers worden doorverwezen naar de hulpverlening (wijkteams, Veilig Thuis, politie).

Vrouwen begeleiden na melding bij Veilig Thuis

Ook Veilig Thuis kan bij Femmes for Freedom aangeven dat er vrouwen zijn die een melding hebben gemaakt bij Veilig Thuis. Als deze slachtoffers behoefte hebben aan vertrouwenscoaching door de buddy’s neemt Femmes for Freedom dit nazorgtraject op zich. Als het gaat om nazorg zal Femmes for Freedom de vrouw begeleiden tot participatie in de samenleving, het oppakken van het leven en het voorkomen van een terugval.

Volwaardig meedoen

Slachtoffers middels vertrouwenscoaching verder te helpen, te empoweren en te begeleiden naar een zelfstandig leven waardoor zij weer volwaardig kunnen meedoen in Rotterdam.

Opdrachtgever & financiering

Gemeente Rotterdam