Copyright

Teksten overnemen

De teksten op deze website zijn speciaal voor Femmes for Freedom geschreven. Het auteursrecht ligt daarom bij Femmes for Freedom en bij de auteurs van de teksten. Femmes for Freedom heeft verschillende varianten en termen van bijvoorbeeld huwelijkse gevangenschap ontwikkeld. Ook deze varianten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder toestemming van Femmes for Freedom niet gepubliceerd worden. Zonder toestemming van Femmes for Freedom mag u de teksten niet overnemen voor publicatie op een andere website of opname in studie- of opleidingsmateriaal. Alleen voor privégebruik en zelfstudie mag u de teksten gebruiken.

Korte gedeelten van teksten overnemen en met hyperlinks naar Femmes for Freedom verwijzen

Indien u naar informatie van de website van Femmes for Freedom wil verwijzen geven wij u toestemming dit te doen met een hyperlink. U mag dan maximaal vijftig woorden overnemen van de website van Femmes for Freedom, indien u een duidelijke hyperlink naar het oorspronkelijke artikel van de website van Femmes for Freedom opneemt. U mag dit alleen doen voor een klein aantal doorverwijzingen. Indien u veel korte stukken tekst van de website van Femmes for Freedom opneemt om uw eigen website te vullen is dit niet toegestaan.

Zakelijk gebruik van teksten

Voor het zakelijk overnemen van de teksten van de website van Femmes for Freedom is niet toegestaan. De teksten zijn immers eigendom van Femmes for Freedom en zakelijke publicaties op het internet concurreren met onze eigen website. Daarvoor moeten wij een hoge vergoeding in rekening brengen. Als u teksten voor zakelijke doeleinden (tegen een vergoeding) wil gebruiken kunt u contact opnemen met ons. U dient daarvoor duidelijk het doel en bereik van de publicatie te omschrijven. Pas na goedkeuring van Femmes for Freedom kunt u gebruik maken van onze teksten.

Het overnemen van teksten voor school of studie

Femmes for Freedom krijgt regelmatig verzoeken van studenten of zij informatie van de website mogen gebruiken voor hun opleiding. Femmes for Freedom geeft toestemming teksten te gebruiken voor school of studie als de teksten in alleen in huiselijke kring worden verspreid. Alleen docenten en medestudenten mogen de teksten onder ogen krijgen. Als dat het geval is geeft Femmes for Freedom toestemming om de teksten van de website te gebruiken. Je dient echter wel de teksten te citeren en deze niet als je eigen werk te presenteren. Bovendien waarschuwt Femmes for Freedom; als je werkstuk of essay op internet of als studie- of voorlichtingsmateriaal gebruikt wordt valt dat niet onder gebruik in huiselijke kring. Voor breder gebruik van de teksten van de website geeft Femmes for Freedom nadrukkelijk geen toestemming.